Tổng tiền :
Bơm Trục Vít (Screw Pump)
Khái niệm
Bơm trục vít là loại bơm sử dụng một hay một số trục vít ( trục xoắn) để vận chuyển lưu chất dọc theo chiều dọc trục của trục vít ( trục xoắn). Bơm trục vít được chia làm 3 loại: bơm 1 trục, bơm 2 trục và bơm 3 trục
Phân loại
Dựa vào cấu tạo bơm trục vít được chia thành ba loại chính:
 • Loại bơm ba trục vít ( Three-screw pump)..
 • Loại bơm hai trục vít ( Two-screw pump)..
 • Loại bơm một trục vít ( One-screw pump).
 • Ngoài ra còn có bơm 4 trục nhưng ít dùng.
Đặc điểm
Ưu điểm
 • Độ tin cậy cao, kích cấu nhỏ gọn, chắc chắn.
 • Có thể làm việc với số vòng quay lớn.
 • Quá trình làm việc khá êm, tốc độ dòng chảy đều và ổn định.
 • Tuổi thọ của bơm cao.
 • Hiệu suất làm việc cao.
Nhược điểm
 • Quá trình chế tạo khá phức tạp vì đòi hỏi độ chính xác cao.
 • Khó sửa chữa, phục hồi khi bị lỗi.
Cấu tạo
 • Bơm một trục vít
 
https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/0*wXbYWz9EdD_AUWcF.
Cấu tạo chính của bơm một trục vít gồm: Đầu vào, Đầu ra, Khớp nối, Trục vít (Rotor), Stato, Thân bơm.
 • Bơm hai trục vít
 
https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/0*2vaTtna-DaoUGXoc.
Cấu tạo chính của bơm hai trục vít gồm: Đầu vào, Đầu ra, Trục vít chủ động, Trục vít bị động, Vỏ bơm, Cặp bánh răng ăn khớp.
 • Bơm ba trục vít
 
https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/0*9SOO-E56GUvYFtgF.
Cấu tạo chính của bơm bao gồm: Đầu vào, Đầu ra, Trục vít chủ động, Trục vít bị động, Vỏ bơm.
Nguyên lý hoạt động
 • Bơm một trục vít
Nguyên lý làm việc của bơm một trục vít theo nguyên tắc “ đai ốc dẻo”. Khi trục vít quay, sự chuyển động của nó tạo với mặt trong vỏ bơm các khoang chứa lưu chất, lưu chất lúc này đóng vai trò như đai ốc dẻo được đẩy dần từ đầu vào đến đầu ra của bơm.
 • Bơm hai trục vít
Nguyên lý làm việc của bơm hai trục vít cũng theo nguyên tắc “ đai ốc dẻo” như bơm một trục vít. Khi bơm làm việc, trục vít chủ động chuyển động kéo trục vít bị động quay, sự chuyển động đồng thời của hai trục có tác dụng làm kín và đẩy lưu chất dần từ đầu vào đến đầu ra của bơm. Hiệu suất của bơm khá cao nằm trong khoảng từ 0.75 đến 0.85.
 • Bơm ba trục vít
Nguyên lý làm việc của bơm ba trục vít cũng tương tự như bơm hai trục vít. So với bơm hai trục vít thì sự chuyển động của ba trục vít có tác dụng làm kín tốt hơn nên hiệu suất làm việc của bơm cao hơn, thường nằm trong khoảng 0.8 đến 0.95.
Công thức tính toán
Bơm hai trục vít
Lưu lượng lý thuyết:
Qlt = n× qlt
trong đó:
 • n: số vòng quay trục vít ( vòng/ phút).
 • qlt: lưu lượng riêng lý thuyết, qlt = [ π×( D2- d2)/4] × t
 • D: đường kính đỉnh ren của trục vít.
 • d: đường kính chân ren của trục vít.
 • t: bước của trục vít.
Lưu lượng thực tế:
Qtt = ηQ× Qlt
trong đó:
 • ηQ: hiệu suất lưu lượng, ηQ = 0.75÷ 0.85
Bơm ba trục vít
Lưu lượng lý thuyết:
Qlt = n× qlt hoặc Qlt = ( d3× n)/14.5
trong đó:
 • n: số vòng quay trục vít ( vòng/ phút).
 • qlt: lưu lượng riêng lý thuyết, qlt = [ π×( D2- d2)/4] × t
 • D: đường kính đỉnh ren của trục vít.
 • d: đường kính chân ren của trục vít.
 • t: bước của trục vít.
Lưu lượng thực tế:
Qtt = ηQ× Qlt
trong đó:
 • ηQ: hiệu suất lưu lượng, ηQ = 0.8÷ 0.95
Công dụng
Bơm trục vít thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp để bơm những chất lỏng có độ nhớt cao hoặc những chất lỏng có tính ăn mòn mạnh như bùn, dầu, mật rỉ đường, các loại hoa quả ép,…
Nếu các bạn muốn mua các sản phẩm thủy lực các bạn có thể xem tại đây: Bơm Thủy lựcXy lanh thủy lựcBộ nguồn thủy lựcVan thủy lựcBơm cánh gạt
Bơm Trục Vít (Screw Pump)
Khái niệm
Bơm trục vít là loại bơm sử dụng một hay một số trục vít ( trục xoắn) để vận chuyển lưu chất dọc theo chiều dọc trục của trục vít ( trục xoắn). Bơm trục vít được chia làm 3 loại: bơm 1 trục, bơm 2 trục và bơm 3 trục
Phân loại
Dựa vào cấu tạo bơm trục vít được chia thành ba loại chính:
 • Loại bơm ba trục vít ( Three-screw pump)..
 • Loại bơm hai trục vít ( Two-screw pump)..
 • Loại bơm một trục vít ( One-screw pump).
 • Ngoài ra còn có bơm 4 trục nhưng ít dùng.
Đặc điểm
Ưu điểm
 • Độ tin cậy cao, kích cấu nhỏ gọn, chắc chắn.
 • Có thể làm việc với số vòng quay lớn.
 • Quá trình làm việc khá êm, tốc độ dòng chảy đều và ổn định.
 • Tuổi thọ của bơm cao.
 • Hiệu suất làm việc cao.
Nhược điểm
 • Quá trình chế tạo khá phức tạp vì đòi hỏi độ chính xác cao.
 • Khó sửa chữa, phục hồi khi bị lỗi.
Cấu tạo
 • Bơm một trục vít
 
https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/0*wXbYWz9EdD_AUWcF.
Cấu tạo chính của bơm một trục vít gồm: Đầu vào, Đầu ra, Khớp nối, Trục vít (Rotor), Stato, Thân bơm.
 • Bơm hai trục vít
 
https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/0*2vaTtna-DaoUGXoc.
Cấu tạo chính của bơm hai trục vít gồm: Đầu vào, Đầu ra, Trục vít chủ động, Trục vít bị động, Vỏ bơm, Cặp bánh răng ăn khớp.
 • Bơm ba trục vít
 
https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/0*9SOO-E56GUvYFtgF.
Cấu tạo chính của bơm bao gồm: Đầu vào, Đầu ra, Trục vít chủ động, Trục vít bị động, Vỏ bơm.
Nguyên lý hoạt động
 • Bơm một trục vít
Nguyên lý làm việc của bơm một trục vít theo nguyên tắc “ đai ốc dẻo”. Khi trục vít quay, sự chuyển động của nó tạo với mặt trong vỏ bơm các khoang chứa lưu chất, lưu chất lúc này đóng vai trò như đai ốc dẻo được đẩy dần từ đầu vào đến đầu ra của bơm.
 • Bơm hai trục vít
Nguyên lý làm việc của bơm hai trục vít cũng theo nguyên tắc “ đai ốc dẻo” như bơm một trục vít. Khi bơm làm việc, trục vít chủ động chuyển động kéo trục vít bị động quay, sự chuyển động đồng thời của hai trục có tác dụng làm kín và đẩy lưu chất dần từ đầu vào đến đầu ra của bơm. Hiệu suất của bơm khá cao nằm trong khoảng từ 0.75 đến 0.85.
 • Bơm ba trục vít
Nguyên lý làm việc của bơm ba trục vít cũng tương tự như bơm hai trục vít. So với bơm hai trục vít thì sự chuyển động của ba trục vít có tác dụng làm kín tốt hơn nên hiệu suất làm việc của bơm cao hơn, thường nằm trong khoảng 0.8 đến 0.95.
Công thức tính toán
Bơm hai trục vít
Lưu lượng lý thuyết:
Qlt = n× qlt
trong đó:
 • n: số vòng quay trục vít ( vòng/ phút).
 • qlt: lưu lượng riêng lý thuyết, qlt = [ π×( D2- d2)/4] × t
 • D: đường kính đỉnh ren của trục vít.
 • d: đường kính chân ren của trục vít.
 • t: bước của trục vít.
Lưu lượng thực tế:
Qtt = ηQ× Qlt
trong đó:
 • ηQ: hiệu suất lưu lượng, ηQ = 0.75÷ 0.85
Bơm ba trục vít
Lưu lượng lý thuyết:
Qlt = n× qlt hoặc Qlt = ( d3× n)/14.5
trong đó:
 • n: số vòng quay trục vít ( vòng/ phút).
 • qlt: lưu lượng riêng lý thuyết, qlt = [ π×( D2- d2)/4] × t
 • D: đường kính đỉnh ren của trục vít.
 • d: đường kính chân ren của trục vít.
 • t: bước của trục vít.
Lưu lượng thực tế:
Qtt = ηQ× Qlt
trong đó:
 • ηQ: hiệu suất lưu lượng, ηQ = 0.8÷ 0.95
Công dụng
Bơm trục vít thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp để bơm những chất lỏng có độ nhớt cao hoặc những chất lỏng có tính ăn mòn mạnh như bùn, dầu, mật rỉ đường, các loại hoa quả ép,…
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí , tốt nhất và nhanh nhất
 
– Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Việt Ý
– ĐT: 0945543326
– Email: thietbiviety@gmail.com
– Web: viet-ypumps.com
– ĐC: Số 32 ngõ 293 đường Tam Trinh  quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội
 

0945.543.326